Kayar Kasa Kurtarıcılar

Kayar kasa kurtarıcı imalatımızla ilgili bazı çalışmalarımız aşağıda sergilenmiştir.

Tek kat kasa kaymalı, Tek kat ayak çıkmalı, Forklif taşıyıcı kasa imalatları ve revizyonu